ספיר ויהלום

ניסור וקידוח בבטון

רח׳ הרב דוד בוזגלו 1, אשדוד

טלפון:     050-4107715

טל נוסף: 050-2789990

דוא״ל: sapirvy@gmail.com‏

לקוחות דגן
לקוחות טחנת קמח שטיבל
לקוחות מלון לאונרדו
לקוחות בזק
לקוחות זוהר התורה
לקוחות דגן
לקוחות טחנת קמח שטיבל
לקוחות מלון לאונרדו
לקוחות בזק
לקוחות זוהר התורה